پس از خروج از حمام خصوصا اگر طولانی و خسته کننده باشد باید از پنج امر دوری شود :

  • آشامیدن آب سرد
  • خروج ناگهانی و ورود یکباره به هوای بیرون به ویژه در فصل زمستان ، مناقذ پوست به سبب حرارت و رطوبت حمام باز شده و بدن مستعد نفوذ هوای سرد به باطن است .
  • ورزش و کارهای سخت ، خشم و نزدیکی جنسی زیرا این موارد باعث تحلیل بسیار ارواح و قوا است.
  • گرسنگی به مدت طولانی
  • خوردن غذا بلافاصله پس از خروج از حمام