اصول تغذیه در طب سنتی

  • نظام تغذیه را صبح و غروب انتخاب کنید، و سپس تا زمانی که گرسنه نشدید سر سفره ننشینید.
  • با ذکر بسم ا…الرحمن الرحیم شروع کنید.
  • قبل و بعد از غذا کمی نمک یا عسل میل کنید.
  • آرام آرام لقمه کوچک، جویدن زیاد، بزاق برای هضم غذا نقش بسیار اساسی دارد.
  • غذای تک تک بخوریم چند غذا با هم نخوریم، وقتی چندین غذا با هم خورده می شود بزاق دچار اشتباه می شود، و تا هماهنگی برای ترشح، سرعت هضم کند می شود.
  • اصل اول و همیشگی غذا، باید حلال باشد.
  • آب بین غذا نخوریم تا شتاب هضم کند نشود.
  • هنوز سیر نشده دست از غذا بکشید.

سعدی می فرماید:

نه چنان بخور کز دهانت برآید                                      نه چندان که از ضعف جانت برآید

  • برای غذا اندازه ایی در نظر بگیریم.