اندازه ها و مقادیر

از آنجا که ممکن است در هنگام تهیه داروهای گیاهی، ترازو در دسترس نباشد و یا مناسب برای اندازه گیری نباشد، می توان از جدول زیر استفاده نمود.

۰٫۲۵ گرمیک چهارم قاشق مربا خوری
۰٫۵ گرمنیم قاشق مرباخوری گرم
۱ گرمیک قاشق مرباخوری
۲ گرمیک قاشق مرباخوری سرپر
۳ گرمیک قاشق غذاخوری
۴ گرمیک قاشق غذاخوری لب پر
۵ گرمیک قاشق غذاخوری سرپر
۱ فنجاندر حد ۲۰۰ میلی لیتر