مصرف مواد غذایی زیر در کنار هم منع شده است:

 • ماست و گوشت
 • سرکه (ترشی) و برنج
 • انگور بعد از کله پاچه
 • انار بعد ازحلیم
 • ماهی و تخم مرغ پخته
 • دو ماده با طبیعت گرم مثل گوشت گنجشک با سیر
 • دو ماده با طبیعت سرد مثل خیار و آش کشک
 • دو ماده سریع الفساد مثل شیر و خربزه
 • دو ماده سست کننده مثل مغزها(بادام و پسته و…) با کره
 • دو میوه مختلف در یک وعده
 • شیر و ترشی ها
 • ماهی و شیر
 • ماست و ترب
 • آشامیدن آب سرد بعد از غذای گرم یا شیرینی