• استشمام بوی نعناع: به خصوص برای ورزش کاران باعث ایجاد انگیزه و علاوه بر این ، باعث بهبود خلق و خوی افراد می شود.
  • استشمام بوی پرتقال و لیمو: باعث افزایش انرژی و به دنبال آن شادی و نشاط می آورد
  • استشمام بوی سیب: امیدواری را افزایش می دهد خصوصا در صبح
  • استشمام گل یاس: عطر یاس می تواند شمارا از غمگینی برهاند و افکار ناشی از افسردگی را از ذهن دور می کند
  • استشمام دارچین: در افراد سرمایی باعث افزایش حافظه و تمرکز می شود
  • استشمام اسطوخودوس: رایحه اسطوخودوس برای رفع اختلالات خواب و آرام شدن ذهن و جسم مناسب است
  • استشمام چمن تازه: برای جلوگیری از آلزایمر و محرک شادی و نشاط است
  • استشمام بوی نان: باعث میشود شما مهربانتر شوید.در واقع بوی نان انسان را نرمتر می کند