موارد زیادی پیش می آید که به دنبال احساس تشنگی آب فراوانی نوشیده می شود اما احساس تشنگی فروکش نمی کند ، این نوع تشنگی را «تشنگی یا عطش کاذب» می نامند.اصولا تشنگی حقیقی باید با خوردن آب خنک تخفیف یابد یا برطرف شود ،اما گاهی تشنگی نه تنها با خوردن آب خنک برطرف نمی شود بلکه بدتر هم می شود.

این حالت معمولا به دنبال مصرف مواد غذایی غلیظ، بسیار چرب یا لزج و یا در صورت وجود خلط غیرعادی در معده ایجاد می شود.در این حالت باید از نوشیدن آب سرد پرهیز کرد و اقدامات زیر را انجام داد:

  • صبر بر تشنگی در حد امکان
  • نوشیدن آب داغ
  • نوشیدن آب و عسل
  • خوردن مربای زنجبیل (مخصوصا اگر تشنگی ناشی از خوردن مواد لزج مثل ماهی باشد)