تغذیه در طب سنتی

غذا اهمیت خاصی در حفظ سلامتی انسان دارد،هرنوع خوردنی با مزاج مخصوص خود میتواند بر مزاج بدن انسان اثر بگذارد

از نظر طب سنتی ایران ،انسان ها با یکدیگر تفاوت مزاجی و ساختاری دارند.بنابراین لازم است پزشک براساس تشخیص مزاج و توجه کامل به ویژگی های ساختاری هرفرد برای وی تدبیر غذایی مناسب و تدابیر دیگر را تجویز نماید .غذاها علاوه بر اینکه ماده مصرفی سوخت وساز بدن هستند ،با توجه به کیفیت مزاجی خود بر اعضای مختلف بدن اثرات مثبت یا منفی به جای می گذارند و جسم وروان شخص را تحت تاثیر قرار می دهند.محمد ابن زکریای رازی وبسیاری از حکما اولین ومهمترین تدبیر درمانی در بیماران را اصلاح یا تجویز رژیم غذایی می دانسته اند.

علاوه بر خوراک،آنچه که ما می بینیم و می شنویم و آنچه که به آن فکر می کنیم غذای روح و روان و جسم ما را تشکیل میدهند.و درنهایت جسم ما را متاثر میکنند.

بوییدن یک گل خوشبو یا دیدن یک صحنه زیبا و دل انگیز و یا فکر کردن به چیزهای مثبت و خوب همگی روح و روان و در نهایت جسم ما را تحت تاثیر قرار میدهند و مزاج ما را تغییر می دهند.