تفاوت زالو درمانی، فصد، حجامت

  • حجامت يک روش درماني است که دو کار مهم انجام مي دهد اول دفع خونهاي کثيف (سودائي) و دوم که مهمتر است، تحريک نقاط حجامت (نقاط اکيو پانکچر).
  • فصد يک روش درماني است که با رگ زدن از نقاط مختلفي که پزشک تشخيص مي دهد سودا رادفع مي کند، که در اين روش تنها از سياهرگها خون گرفته مي شود، شايد علاقمندان معزز طب سنتي بپرسند، حجامت و فصد هردو دفع سودا مي کنند، پس با هم چه فرقي دارند؟ جواب اين است که حجامت از سطحي ترين عروق ميکروسکوپي پوست (مويرگها) خون مي گيرد و حتما با تحريک بادکش براي تحريک نقاط اکيو پانکچر بايد انجام شود، اما در فصد مستقيم از مويرگهاي مشخص و بزرگ خون گرفته مي شود، و رها شدن خون در فصد بدون بادکش و فشار است.
  • اما زالو درماني در همه مراحل خود با حجامت و فصد تفاوت فاحش دارد :

آنچه که در زالو درماني معجزه گر است، بزاق زالو است، که مثل يک گنج با ارزش، موادي را در خود دارد که هرکدام به تنهائي يا با کمک همديگر مي توانند يک يا چند درد انسان و يا حيوانات را درمان کنند، زالو هوشيارانه خونهاي سودائي را با پمپاژي دقيق و حساب شده مي مکد و از آنها براي بقاي خود و بقاي انسان تغذيه مي کند، و از طرفي در حين پمپاژ خون مواد با ارزشي را به داخل خون تزريق مي کند. زالو علاوه بر اينکه اين دو کار را به نحو احسن انجام مي دهد، توسط خالق جهان آفرينش مامور است و هوشمندانه انسان و حيوان را درمان مي کند، شايد يکي از پيچيده ترين موضوع در مورد زالو، رفتار اين حيوان معجزه گر باشد، که شگفت انگيز است.