تدابیر جوانان : ۳۰ تا ۴۰ سالگی

  • مزاج دوره جوانی گرم و خشک است .بنابراین جوانان باید از غذاها و تدابیر سرد وتر استفاده کنند (البته با در نظر گرفتن مزاج مولودی یعنی مزاجی که با آن به دنیا آمده اند و شغل و محل سکونت و عادت ها)
  • جوانان باید از ورز ش بسیار ،و به مدت طولانی در معرض آفتاب قرار گرفتن و خوردن غذاهای گرم که تولید کننده صفرا هستند مثل سیر و پیاز و خردل پرهیز کنند.
  • بهترین دفعات خوردن در جوانان گرم مزاج ، سه تا چهار مرتبه در روز است.
  • صبر بر تشنگی و گرسنگی در گرم مزاجان مضر است . زیرا صبر بر گرسنگی سبب ریخته شدن صفرا به معده شده و اگر بعد از آن غذا بخورند ، غذا در معده ایشان فاسد شده و عوارضی را به وجود می آورد.
  • صبر بر تشنگی نیز در گرم مزاجان عوارض دارد .و اگر کمتر از ضرورت آب بیاشامند ، باعث احتراق غذا ، ضعف قلب ، حرارت کبد ، بی اشتهایی احتراق یا سوختن اخلاط و لاغری بدن می گردد.به خصوص در مناطق گرم و فصل گرما
  • با گذر از سن ۱۴ سالگی به تدریج رطوبت بدن کاهش یافته و خشکی عارض می شود .لذا باید ورزش به تدریج کم شود ، حرکت باید به اندازه توانایی و تحمل قوت باشد، زیرا حرکت زیاد سبب خشکی ، ضعف قوت و تحلیل رطوبات بدن می شود.
  • تا حد امکان از گرما پرهیز نمایند. البته تغییر مکان ناگهانی از جای گرم به سرد و بالعکس بسیار مضر بوده و منجر به عوارض زیادی می شود . لذا این تغییر مکان باید به تدریج صورت بگیرد.
  • در حمام باید آب را بیش تر از هوا به کار برند و در تابستان به حمامی که آب سرد یا نیم گرم باشد ، بروند.
  • نوشیدنی های سرد و خنک و میوه هایی مانند انار ، به ، سیب و آلو و… بخورند.