جوشانده

در این روش می توانیم مواد موثر اندام های سخت مثل ریشه ها، ریزوم ها، پوست ریشه ی ساقه و بذرها را به نحو احسن استخراج نمائیم. توجه داشته باشید اندام هایی با بافت های ظریف (مثل گل ها) را اگر با روش جوشانده تهیه کنیم، در اثر حرارت بالا و نامناسب، قسمت اعظم ماده ی موثرشان از بین خواهد رفت. ضمنا باید توجه داشت که از ظروف آهنی جهت جوشاندن گیاهان استفاده نگردد.

الف) جوشانده ی ملایم: مقدار گیاه مورد نظر را با آب جوش (به عنوان مثال ۲۰ گرم گیاه با ۲/۵ لیوان آب جوش) روی حرارت مستقیم گذاشته تا کمی قل بزند. پس از ۱۰ دقیقه آن را از روی حرارت برداشته، ۱۰ دقیقه کنار گذاشته تا دم بکشد. و در خاتمه آن را صاف کرده و مصرف نمائید.

ب) جوشانده معمولی: مقداری از گیاه مورد نیاز را با یک لیوان آب سرد روی حرارت گذاشته تا جوش بیاید. سپس از روی حرارت برداشته و صاف کرده و میل نمائید.

ج) جوشانده قوی: گیاه مورد نظر را با یک لیوان آب سرد روی حرارت مستقیم گذاشته تا جوش بیاید. پس از ۱۰ دقیقه از روی حرارت برداشته و ۱۵ دقیقه هم می گذاریم تا دم بکشد. سپس مخلوط را صاف کرده و میل نمائید.

در ضمن توجه داشته باشید که تمام مایعات را با صبر و حوصله و جرعه جرعه، به مرور زمان بنوشید تا جذب بدن شود و دفع کمتری داشته باشد.