حمام

روش جدیدی است که در عطر درمانی بیشتر مطرح می شود. در این روش، بیشتر از گیاهان اسانس دار استفاده می کنیم. چون اسانس ها خیلی راحت از طریق پوست جذب شده و اثر دارویی خود را می گذارند.

(مقدار استاندارد) ۱۰۰ گرم گیاه یا گیاهان مورد نظر را با روش مناسب (جوشانده یا دم کرده) صاف کرده و در آب وان مخلوط نموده و در آن ۱۰ تا ۱۵ دقیقه قرار می گیریم یا قسمتی که دچار درد یا کشش شده را در آن ماساژ می دهیم.

استحمام با آب ولرم

یکی از موثرترین وسیله برای تسکین اعصاب، استحمام است با آب ۱۱۰ درجه فارنهایت است. چون این گونه حمام کردن نه تنها اعصاب را تسکین می دهد بلکه جریان خون را هم تنظیم می کند، مسامات (منافذ) پوست را باز کرده و استراحت کامل برای انساج و اعضا بدن فراهم می آورد. در حالی که آب زیاد گرم (مخصوصا اگر مدت استحمام طولانی شود) انسان را خسته می کند، ولی استحمام با آب ولرم نه تنها خسته کننده نیست بلکه بهترین وسیله برای رفع خستگی و تجدید انرژی است. اثر حمام ولرم در تسکین اعصاب و رفع خستگی به قدری زیاد است که گفته اند دو ساعت خواب در حمام نیمه گرم، مساوی با یک شب خواب راحت است.