خواب «عَیلوله» ، «حَیلوله» ، «فَیلوله» :

«عیلوله» خواب بعد از نماز صبح است که موجب بیماری می شود ، به ویژه اگر بلافاصله پس از اذان صبح باشد.

«حیلوله» به خواب پس از اذان ظهر می گویند که خواب مضری است و باعث فراموشی می شود.

«فیلوله» خواب آخر روز و پیش از اذان مغرب است و باعث بیماری های زیادی می شود.

خواب روز خصوصا خواب نزدیک غروب آفتاب که آن را «خواب مرگ» نیز می نامند عوارض زیادی در پی دارد از جمله:

  • بیماری های رطوبی و نزله
  • سستی بدن و احساس کسالت
  • بزرگی طحال
  • بوی بد دهان
  • کندی ذهن
  • کاهش اشتها
  • ایجاد تب
  • تباهی رنگ پوست

*بیشترین ضرر خواب روز متوجه سردمزاجان و ترمزاجان است.

*خواب روز نمی تواند جایگزین خواب شب باشد و افرادی که به خواب روز عادت دارند باید به تدریج تغییر عادت دهند.

خواب «قیلوله» : خوابی که پیش از ظهر و قبل از صرف غذا به ویژه در روزهای بلند سال والبته به شرط سحرخیزی صورت گیرد ، قیلوله نامیده شده و خواب مفیدی است که باعث تجدید قوای بدنی می گردد.