داروهای مخصوص شستشو

برای این منظور گیاه دارویی خرد شده را به طوری که چای را درست می کنند آماده کرده و با آن زخم ها را شستشو می دهند.