دلک

دلک اصطلاحی است که در مکتب طب ایرانی به عنوان اقدامی طبی، درمانی، اصلاحی و در بعضی موارد، تشخیصی به‌کار می‌رفته است.

دلک در لغت به معنی چيزي را نرم و تابان گردانيدن، نيک ماليدن اندام، به دست ماليدن بدن و مالش دادن آمده است. دلک درمانی نیز عبارت است از دست‌ورزی روی ماهیچه‌ها، رگ‌های خونی، مفاصل و بافت‌های نرم بدن با حرکات حرفه‌ای و با هدف درمان عضو مشخص که دلاک، ورزمال یا درمانگر روی بدن شخص بیمار یا خسته انجام می‌دهد. این عبارت‌ها به نوعی معادل واژه‌ی ماساژ امروزی است که هم برای رفع تنش‌ها و خستگی‌ها و هم درمان یا کمک به درمان برخی از مشکلات طبی به کار می‌رود.