هرچند دوش گرفتن های امروزی نقش حمام های قدیمی را ایفا نمی کند اما خالی از فایده هم نیستند زیرا آب گرفتن بدن با آب ولرم اگر کوتاه باشد در حد پنج دقیقه اما مدام (روزانه) باشد ،باعث تقویت قوای بدنی و حرارت غریزی شده و خونرسانی به پوست را افزایش داده باعث لطافت آن می شود .البته این نوع دوش گرفتن نیاز به استفاده از مواد شوینده ندارد.

در نتیجه بهتر است افراد به ویژه در فصول گرم ، روزانه دوش گرفته و هر دوهفته یکبار شستشو به سبک حمام های قدیم زا انجام دهند.در فصول سرد سال میزان دوش گرفتن های روزانه کاهش یافته و حمام های طولانی افزایش می یابد.