بهتر است زمان حمام رفتن ، بعد از هضم یعنی حدود سه ساعت پس از غذا باشد ، مگر اینکه فرد دارای مزاج گرم باشد.زیرا ممکن است در این فرد استحمام در حالت گرسنگی باعث به جریان افتادن و برانگیخته شدن صفرا شود.در این شرایط خوردن نان همراه آب میوه یا نانی که در گلاب خیسانده شده باشد قبل از استحمام مناسب است.البته ابن موارد در رابطه با حمام های طبی یا حمام های طولانی بیشتر صدق می کند.

همچنین لازم است از خوردن و آشامیدن در حین استحمام و حداقل تا نیم ساعت بعد از آن خودداری گردد.

حمام طبی در حالت ناشتا به خاطر تحلیل رطوبت بدن ، باعث خشکی بدن و لاغری می شود ، همچنین حمام در حالت سیری یعنی بلافاصله بعد از غذا به علت جذب مواد غذایی هضم نشده به سوی ظاهر اعضا ، باعث چاقی می شود ولی امکان ایجاد انسداد و گرفتگی در مجاری عروقی و سیستم عصبی را هم به دنبال دارد خصوصا اگر ماده خورده شده ماده ای غلیظ ، سرد یا لزج مثل ماهی ، ماکارونی یا کله پاچه باشد.