برخی افراد به دلیل وسواس یا عادت ، مدت بسیار طولانی در حمام می مانند ، این امر به دلیل گرمای زیاد موجب ریختن مواد زائد و فضولات به اعضای ضعیف بدن و همچنین سبب سستی جسم ، بی قراری ، آسیب عصب ، تحلیل حرارت غریزی ، کاهش اشتها نسبت به غذا و کاهش میل جنسی می شود.البته به برخی افراد که دچار غلبه رطوبت و سردی هستند ، استفاده طولانی از آب های گرم توصیه می شود و این افراد معمولا از آن لذت می برند.