سجده، مصونیت از بیماری

بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد سجده در نماز بسياري از بيماري‌ها مثل سردرد، گرفتگي‌هاي عضلاني، تورم گردن، خستگي، كم هوشي و بسياري از بيماريهاي جسمي و روحي را از بين مي‌برد‌.

پژوهش‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد موج هاي الكتريكي براي جسم انسان ضروري است. عجيب اينكه بهترين راه براي خالي كردن بارهاي الكتريكي زماني است كه انسان رو به قبله و در حالت سجده باشد. رو كردن به سوي مكه مكرمه (قبله)، بهترين حالت خالي شدن بارهاي الكتريكي است، زيرا سجده انسان را از بيماري مصون مي‌دارد.

علاوه بر اجر و ثواب، صحت و يكي از لطف و كرامتهاي خداوند به بندگانش اين است كه در اداي نماز ، سلامتي نيز مي‌دهد.

بدين خاطر است كه وقتي قلب انسان از حركت مي‌ايستد با چند شوك الكتريكي با اذن و اراده خداوند ، قلب دوباره به كار مي‌افتد و زندگي مجدداً شروع مي‌شود.اما هرگاه اين بارهاي الكتريكي در بدن زياد شود براي بدن انسان مضر خواهد بود. بر انسان لازم است كه اين بارهاي الكتريكي را از بدن خود خارج كند.انسان بارهاي الكتريكي زائد را ، به خصوص در عصر حاضر كه بدن وي در محاصره امواج مختلف الكتريكي و الكترومغناطيسي است، احساس ميكند.

بهترين راه خالي كردن بدن از اين بارهاي الكتريكي خارج كردن آن بدور از داروها و آرامش بخشهاي شيميائي و عوارض جانبي آنهاست.سجده بارهاي الكتريكي را از بدن خارج ميكند.در اين مطالعات به اين نتيجه رسيده‌اند كه انسان در حالت سجده ، در تماس با زمين تمام بار الكتريكي زائد بدنش خارج مي‌شود. زيرا در سجده هفت عضو انسان با زمين در تماس مستقيم قرار مي‌گيرد.

پيامبر(ص)نيز در مورد سجده فرموده‌اند:امر شده ام به سجده كردن بر هفت عضو، پيشاني، دو دست، دوپا و دو زانو.

بارهاي الكتريكي به آساني از اين هفت عضو به زمين دفع مي‌شوند و بدين خاطر انسان از بيماري هايي همچون سردرد و گرفتگي عضلات رهايي مي‎ یابد.