شامپو

۳۰-۵۰ گرم از گیاه مورد نظر را (اگر نسخه ی ترکیبی است، یعنی از چند گیاه مرکب شده، روی هم ۳۰-۵۰ گرم) دم کرده یا جوشانده صاف می کنیم. اگر مو خشک باشد، فقط زرده ی تخم مرغ و اگر چرب باشد، فقط سفیده ی تخم مرغ و اگر معمولی باشد، هر دو قسمت را در محلول مورد نظر اضافه کرده و آن قدر می زنیم تا کف کند. سپس مو و پوست را با آن ماساژ می دهیم.