شربت

هدف ما اضافه کردن عسل برای حفظ مواد موثره و طعم دادن به دم کرده ها و جوشانده های صاف شده و نگهداری آنها برای مدت حداکثر یک ماه است. لازم به ذکر است که عسل، باعث افزایش جذب مواد موثر گیاهی در بدن می شود.