شیرابه

برای تهیه ی شیرابه ی گیاهان دارویی، گیاه تازه دم را در هاون (خرد کننده های الکتریکی) خوب له کرده و سپس داخل یک پارچه ی تمیز ریخته و فشار می دهند. برای به کار بردن این نوع دارو در مصرف خوراکی، اغلب یک قاشق مربا خوری از شیرابه را در آب یا شیر حل و میل می کنند.