ضماد (بانداژ)، کمپرس

اصولا ضمادها را جهت رفع کبودی و کوبیدگی، احتقان، التهاب، کشیدن چرک از دمل ها، آرام کردن خراش ها و کشیدن سموم از بدن مورد استفاده قرار می دهند.

معمولا گیاهان داروئی مورد نظر را به صورت خمیر درآورده و به طور مستقیم روی بدن قرار می دهند و یا آن را ابتدا بر روی پارچه تمیز کشیده و استفاده می کنند.

الف) بانداژ یا کمپرس مرطوب نوع اول

برای تهیه ی این نوع دارو (در صورتی که دستور دیگری موجود نباشد)، بدین ترتیب عمل می شود که ۱۰ گرم از گیاه خرد شده را در ۱ لیوان آب، به صورت چای دم می کنند. سپس آن را صاف کرده، چلانده و گرمِ گرم (نه داغ) به صورت کمپرس به کار می برند. البته باید بر روی این کمپرس گرم و مرطوب، یک تکه پارچه ی غیر قابل نفوذ و به روی آن دستمال گرم قرار داده شود.

ب) بانداژ یا کمپرس مرطوب نوع دوم

گیاه خرد شده دارویی را در یک کیسه ی پارچه ای کوچک قرار داده و در داخل آب جوش قرار می دهند. سپس آن را صاف کرده و مطابق روش اول (الف) عمل می کنند.

ج) کمپرس های گرم و خشک

برای تهیه ی این نوع دارو، گیاه خرد شده را در یک کیسه ی تمیز سفید قرار داده و خشکِ خشک حرارت داده و به صورت کمپرس روی عضو قرار می دهند.