علل روانی بیماری ها

سر: سر نمایانگر ماست. چیزی که به جهان نشان می دهیم و معمولا به وسیله  آن شناخته می شویم. اگر در ناحیه ی “سر” اشکالی وجود دارد، به این معناست که احساس می کنیم در وجود ما نقصی بزرگ هست. 

مو: نمایانگر نیروست. هر وقت فرد در فشار و ترس باشد، اغلب نوارهای فولادی را می آفریند که از عضلات شانه ها شروع شده و به فرق سر می رسد، یا حتی به صورت حلقه های کبود دور چشم، خود را به نمایش می گذارد. زمانی که در فرق سر، فشار جدیدی وجود داشته باشد، ممکن است آنقدر ریشه مو را در تنگنا قرار دهد که قادر به نفس کشیدن نبوده و بمیرد که نتیجه آن ریزش مو خواهد بود. ادامه این وضعیت به تاسی سر منجر می شود! 

سر دردها : ناشی از اعتبار ندادن به خود است . زمانی که سردرد را تجربه می کنید از خود بپرسید که کجا و چگونه خود مسبب اشتباهی شده اید؟ خود را ببخشید و رها کنید تا سردرد به نیستی ازلی اش بر گردد! سر دردهای میگرنی نشان دهنده خشم بسیار شدید سرکوب شده است و معمولاً اشخاصی که تمایل دارند کامل و بی نقص باشند و در این راستا خود را در فشار و تنگنای شدیدی قرار می دهند به سر درد میگرنی دچار می شوند!

قلب : نمایانگر محبت است و خون نمایانگر شادی . قلب ما با محبت ، شادی را به سراسر تن ما پمپاژ می کند . هر گاه خود را از شادی و محبت محروم کنید ، قلب چروک و سرد شده ، در نتیجه جریان خون کند و آهسته می شود و فرد را به سوی کم خونی ، آنژین صدری و یا حمله  قلبی می کشاند . در اصطلاح پزشکی ما کلمه حمله قلبی را به کار می بریم ، در حالی که به واقع این قلب نیست که به ما حمله می کند! بلکه ما در مصیبت و فاجعه ای که خود می آفرینیم ، فرو می رویم و فراموش می کنیم شادی های کوچک پیرامون خود را دریابیم . سالیان سال چنان قلب خود را می فشاریم و آن را از شادی تهی میکنیم که سرانجام از کار می ایستد! آنهایی که حمله قلبی را تجربه می کنند ، هرگز افراد شادی نبوده و در صورتی که فرصت شاد بودن را به خود ندهند ، بدون شک دوباره دچار حمله قلبی خواهند شد . خوش قلب ، خوشدل ، دلسرد ، سیاهدل ، دلگرم ، دلباز ، دل نازک و . . . با خود رو راست باشید! قلب شما چه طور قلبی است؟!

معده : این معده است که تمامی عقاید و تجربه های تازه ما را هضم می کند . در زمان هایی که درد معده را تجربه می کنید ، از خود بپرسید معده شما چه چیزی و یا چه کسی را نمی پذیرد؟! چه چیزی دل و روده شما را به هم می زند؟ ناراحتی های معده نشانه آن است که نمی دانیم چگونه تجربه تازه ای را هضم کنیم و از آن می ترسیم . (زمانی که هواپیما اختراع شد تعداد بسیار زیادی از مردم به هنگام پرواز از کیسه های تهوع استفاده می کردند چون هضم این تجربه جدید برای انسان ها سخت بود . اما در حال حاضر به جهت اینکه انسان ها توانسته اند اندیشه پرواز را هضم کنند ، تعداد کسانی که از کیسه های تهوع در هواپیما استفاده می کنند بسیار نادر و انگشت شمار است!)