هریک از انواع مختلف غذاها ، در تولید یکی از اخلاط نقش بیشتری دارند:

  • غذاهایی که خلط دم بیشتری تولید می کنند:انواع گوشت ، حبوبات و غلات ، غذاها و شربت های شیرین ، غذاهای با مزاج معتدل،زیتون ، گندم ، روغن زیتون ،عسل،بادام
  • غذاهایی که خلط صفرای بیشتری تولید می کنند: غذاهای چرب ، شیرین ، تند ، بسیار لطیف
  • غذاهایی که خلط بلغم بیشتری تولید می کنند:غذاهای با مزاج سرد وتر ، لزج و چسبنده ، چربی های غلیظ،ماهی، ماست،شیر،مرکبات،خیار،کاهو،ماکارونی،کله پاچه
  • غذاهایی که خلط سودای بیشتری تولید می کنند:غذاهای غلیظ چه مزاج چه مزاج گرم داشته باشند چه سرد،غذاهای سوخته،گوشت گاو و گوساله،سوسیس و کالباس،بادمجان ، عدس ،چای و قهوه