نکته بسیار مهم در رابطه با مصرف غذاهای مختلف توجه به تفاوت های اقلیمی است،زیرا بدن انسان از زمان جنینی و با توجه به تغذیه مادر و پس از آن در دوره کودکی به تدریج با شرایط آب و هوایی ، گیاهان و جانوران اقلیمی که در آن متولد شده سازگار گشته و همه این شرایط برای او یک الگوی غذایی را ترسیم می کنند که با آن الگو احساس سلامتی و نشاط بیشتری خواهد داشت.

در پزشکی ایرانی نیز این امر اهمیت ویژه ای دارد و افراد به مصرف غذاهای اقلیمی و فصلی توصیه شده و از مصرف غذاهای اقلیم ها و فصول دیگر منع گردیده اند،از این رو است که مثلا مصرف خرما برای افرادی که در مناطق خرماخیز زندگی می کنند به عنوان غذای اصلی به شمار می رود و در دیگر اقلیم ها مصرف زیاد آن منع شده.یا غذاهای شمال کشور ،مناسب مردم همان اقلیم است.