فرق ملین و مسهل

داروهای ملین در سطح روده ها عمل می کند و باعث رفع یبوست می شود. مصرف خاکشیر با آب سرد برای رفع یبوست تاثیر معکوس دارد. در واقع باید برای رفع یبوست خاکشیر را با آب ولرم مصرف کرد.

مسهل ها داروهای قوی هستند که روی اعضا و جوارح بدن تاثیر می گذارد و مصرف آن زمانی مفید است که بدن نیاز به پاکسازی داشته باشد. به عنوان مثال اگر در مغز فردی ماده بلغمی تجمع پیدا کرده باشد باید ابتدا با داروی ممزج آن ماده بلغمی را آماده دفع کرد و سپس با مصرف مسهل مناسب تخلیه و از طریق روده ها دفع شود. بنابراین سطح عملکرد مسهل تنها روده نیست بلکه روی مغز یا مفاصل، قلب یا کبد هم تاثیر می گذارد. بنابراین نباید به هیچ عنوان به جای ملین از آن استفاده کرد.

ویژگی ملین ها این است که می توان آن را برای همه افراد از جمله کودکان، افراد مسن و حتی زنان باردار به کار برد؛ به عنوان مثال ملین گل قند ترکیب گل محمدی و عسل است و در آفتاب تهیه می شود یا برای افراد گرم مزاج می توان از آلو یا اسفرزه استفاده کرد اما مسهل ها را نمی توان به راحتی برای همه افراد از جمله زنان باردار یا کودکان و افراد مسن به کار برد.

در تجویز ملین، منضج لازم نیست، هر چند که اگر منضج بدهیم بهتر است. ولی در هنگام تجویز مسهل ابتدا تجویز منضج پیش شرط است.

در واقع ملین شل کننده ضعیف مدفوع است، ولی مسهل رقیق کننده قوی آن می باشد، لذا مسهل را باید با احتیاط بیشتری تجویز نمود.

مسهل ها خشک کننده هستند، ملین ها رطوبت بخش.

ملین : آلو،روغن زیتون ، بارهنگ،فلوس،گل محمدی ،خاکشیر، انجیر…

مسهل : برگ سنا ، صبرزرد…