قوانین کلی غذاها

  • هر کسی سر سفره می نشیند باید بر طبق مزاجش غذا انتخاب کند.
  • افراد سرد مزاج باید غذاهای گرم و افراد گرم مزاج باید غذاهای سرد بخورند، یعنی تعدیل غذا نتیجه ی تعادل مزاج و در نتیجه تعادل در بدن، سلامت را شکل می دهد.
  • تمام شیرینی ها گرم هستند و تمام شوری ها گرم هستند، شوری گرمتر از شیرینی است.
  • چربی ها گرم معتدل هستند.
  • تندی ها گرم هستند.
  • تلخی ها گرم هستند، تلخی گرمتر از شیرینی است.
  • تمام گس مزه ها سرد هستند، آب و بی مزه ها سرد هستند.
  • ترش مزه ها سرد هستند.