مرهم

تفاوت کمپرس و مرهم این است که کمپرس، حالت محلول دارد اما مرهم، خمیر شده ی گیاه است که آن را ضماد نیز می گویند.پودر گیاه مورد نظر را در کمی آب گرم خمیر کرده، روی محل مورد نظر قرار داده و آن را با پارچه ی تمیز بپوشانید.