مزاج رنگ ها

قرمز:

رنگ قرمز گرم کننده بدن است ، به علت سریعتر شدن گردش خون، احساسات را شدید می کند.برای افراد عصبی خوب نیست و خستگی ایجاد میکند. مزاج رنگ قرمز گرم است. در نتیجه برای افراد سرد مزاج و گرم کردن روحیه وبدن آن ها مفید و برای افرادی که غلبه گرمی دارند مفید نمی باشد. کسانی که کم اشتهایی دارند باید از لباس قرمز یا سفره قرمز استفاده کنند تا حالت اسیدی معده را کم کرده و هضم غذا راحت تر شود.

نارنجی:

مزاج این رنگ گرم است. اگر بی حال و حوصله هستید ، رنگ نارنجی را انتخاب کنید. هنگام استحمام صبحگاهی از حوله و ابزار نارنجی استفاده کنید . رنگ نارنجی بی حالی شمارا ازبین می برد.

زرد:

رنگ زرد گرم کننده و باعث خوشرویی و نشاط شده و حالت روحانی می دهد.و فکر را تحریک می کند و بعضی از ناراحتی های عصبی را کم می کند و رشد گیاه را سریع می کند و کیفیت آن ا خوب می کند.

سبز:

رنگ سبز بهاری است و خستگی اعصاب را ازبین می برد و گذر ایام حس نشده و تحمل پذیر شده و خنک کننده است و مهیج و تعدیل کننده نور خورشید است .فشارخون را کم کرده ، برای بیخوابی و خستگی موثر بوده . برای سردرد و میگرن خوب بوده ورشد گیاه را کم می کند.

آبی :

مفید برای ناراحتی عصبی . چشم با دیدن رنگ آبی تحریک می شود . تسکین دهنده است.حالت سرد و خنک کننده دارد و کشش را کم می کند. لباس آبی ، چشم زخم را دور و بی اثر می کند.کسانی که احساس درد و ناراحتی بدن و کسالت دارند، لباس آبی بپوشند و فضای اتاق را آبی کنند.کسانی که وسواس دارند از رنگ آبی برای پرده ها ، روی مبل ها ، و پرده آشپزخانه استفاده کنند.کسانی که زود هیجانی می شوند یا زیاد تب می کنند یا دچار بی خوابی هستند در محیط آبی استراحت کنند.برای فشار خون خوب است . این رنگ دفع کننده مگس است و پشه را جذب می کند.

رنگ سفید سرد است و موجب انعکاس سردی در روح و روان و بدن می شود. رنگ سیاه نیز سرد است .سردی رنگ سیاه بیشتر از رنگ سفید است. از این رو می توان گفت ، رنگ سیاه سرد و خشک و رنگ سفید سرد و تر است .