مقویات عام:

 • سیب
 • به
 • انگور
 • انجیر
 • نخود
 • کدو حلوایی
 • شله زرد
 • شیربرنج
 • هویج
 • حلیم

مقویات مغز:

 • بادام
 • حریره بادام
 • شیربادام
 • عسل زیرزبانی
 • تنفس عمیق
 • کندر (فقط به صورت دمکرده)
 • عرق بهارنارنج
 • استشمام بوهای خوش

مقویات قلب:

 • فرح و شادی معتدل
 • اغذیه مولد خون لطیف مانند گوشت گوسفند یکساله ،کبک و دراج و تیهو و خروس بچه ،زرده تخم مرغ نیم برشت
 • استشمام بوهای سرد در مزاج گرم
 • استشمام بوهای گرم در مزاج سرد
 • عرق بیدمشک،گلاب
 • زعفران(با درنظر گرفتن موارد منع مصرف)
 • گل گاوزبان(با درنظر گرفتن موارد منع مصرف)
 • بادرنجبویه(بادرنظر گرفتن موارد منع مصرف)
 • گلابی،سیب،نارنج

مقویات کبد:

 • خوراکی های معطر سرد ،هرچه غذا معطرتر باشد کبد را بیشتر تقویت میکند.
 • پرهیز از مواد مولد عفونت و غذاهای لزج و غلیظ
 • نان که خمیر آن خوب رسیده و نمک آن به اعتدال باشد
 • گوشت سریع الهضم و مناسب حال و مزاج
 • مویز ، انجیر ، فندق

مقویات معده:

 • کباب (تمام گوشت ها)
 • شربت های مقوی معده (شربت انار ، شربت سکنجبین، آبلیموی تازه با شکر،نارنج با شکر)
 • آناناس
 • عرق اترج
 • مربای بالنگ
 • مربای پوست پسته
 • سماق
 • اناردانه(دانه های خشک شده انار)