ملین چیست؟

مُلَیّن ماده یا دارویی که برای رفع یبوست مصرف می‌کنند. این مواد می‌توانند طبیعی باشند، مانند روغن کرچک و زیتون، یا صناعی، مانند بیزاکودیل. ملین‌های متنوعی وجود دارند که در سرعتِ شروعِ اثر، محل اثر (راست روده، روده بزرگ و روده کوچک).

به طور کلی ملین، هر چیزی که نرم کند، نرم کننده (اصطلاح پزشکی)، لینت دهنده و سست کننده و اسهال آورنده و هر آنچه شکم را نرم کند.