تدابیر میانسالان ۴۰ تا ۶۰ سالگی:

  • مزاج سن افراد میانسال سرد و خشک است. و تمام تدابیر و غذاهای آنها باید گرم و تر باشد.
  • از فصد و حجامت و زالو دوری کنند،زیرا در این سن تولید خون به سبب ضعف حرارت غریزی کم می باشد.
  • بهترین تنقیه ها (پاکسازی و بیرون ریزی) برای میانسالان ، اسهال است اما در حد اعتدال
  • بهترین تدبیر در سن میانسالی ، خواب و استحمام و مصرف نوشیدنی های سازگار و غذاهای مناسب مزاج است.
  • اختلال در دفع روده ای و کلیوی (ادرار و مدفوع) در میانسالی زیان آور است . بنابراین پیشگیری از یبوست و کمک به دفع ادرار حتی با استفاده از مدرات لازم است.
  • پیاده روی و مالش و ماساژ معتدل با روغن های مناسب مفید است.