۱٫بهتر است که اکثر غذاهای مصرفی از جنس غذای مطلق باشد و نه غذای دوایی و دوای غذایی

۲٫باید در مقدار غذا اعتدال رعایت شود

۳٫سکون و آرامش پس از غذا مهم است

۴٫خوردن باید در هنگام اشتهای راستین باشد

۵٫در یک وعده نباید غذای مختلف خورد

۶٫انسان در شرایط مختلف به تعداد وعده های متفاوتی نیاز دارد

۷٫دمای غذا باید مورد توجه باشد

۸٫بر یک نوع غذا مداومت نشود

۹٫پرهیز زیاد ،کاهش شدید هضم غذا و استفاده دائمی از غذاهای لطیف در زمان تندرستی لازم نیست

۱۰٫رعایت عادت درکیفیت و کمیت غذا مهم است

۱۱٫رعایت ترتیب غذاها مهم است

۱۲٫در طول زمان باید به تغییرات مزاجی و سنی برای انتخاب نوع وحجم غذای مناسب توجه نمود

۱۳٫کمی فعالیت پیش از غذا مفید است