با توجه به اینکه فصل های مختلف ، مزاج های خاصی دارند باید رژیم غذایی کلی فرد متناسب با خصوصیات فصلی ، تغییراتی داشته باشد تا تعادل مزاجی برهم نخورد.

در فصل های گرم به خصوص تابستان ،استفاده از غذاهای سردی بخش و رطوبت بخش مانند ماست و خیار ، پنیر و هندوانه توصیه می شود و در فصل های سرد به خصوص زمستان ، استفاده از غذاهای گرمی بخش مانند کره ، عسل ، بادام و فندق به همراه غذاهای اصلی توصیه می شود. بدیهی است مقدار این غذاها در هر فرد به تناسب مزاج وی می باشد.