• ورزش معتدل، اعضا و حرارت غریزی را تقویت میکند. پوست ، سرخ و تنفس ، تند و عمیق می شود و موجب تعریق است.
  • هرگاه تندی نفس و تعریق شدید گردد باید ورزش قطع شود، زیرا سبب ضعف حرارت غریزی می گردد. با توجه به این موضوع متوجه می شویم برخی اشکال ورزش که امروزه در جامعه ترویج می شوند مناسب نیستند و در طولانی مدت عوارضی در پی خواهند داشت.
  • بهترین اوقات ورزش ، پس از خروج غذا از معده و کامل شدن هضم معدی یعنی حدود دوساعت بعد از غذا است.ورزش بلافاصله پس از غذا مضر است . همچنین ورزش حین گرسنگی نیز به همه توصیه نمی شود.البته در بعضی افراد که دچار رطوبت زیاد یا تجمع بلغم در اندام های مختلف از جمله معده هستند ورزش در حال گرسنگی می تواند به کاهش رطوبت و بلغم کمک کند.
  • پیش از ورزش باید مدفوع و ادرار دفع شود.
  • اگر مزاج فرد گرم و خشک است باید از انجام ورزش های سنگین و طولانی خودداری نماید زیرا سبب بروز بیماری می گردد.
  • بهترین زمان ورزش در فصل بهار نزدیک ظهر، در تابستان اول روز و در زمستان آخر روز است .این ساعات معتدل ترین ساعات روز در فصل خود هستند.
  • ورزش را با حرکات آهسته شروع کرده و به تدریج حرکات سخت تر شوند و سپس دوباره به تدریج آهسته تر شود تا از ورزش باز ایستد.
  • توصیه شده وقتی ورزش تمام می شود زیر دوش رفته و با آب ولرم که احساس خوشایندی ایجاد کند ، خود را شستشو دهد .
  • برای انجام ورزش مناسب شرایط عضوی باید مورد توجه باشد، معمولا عضوی که دارای مشکل یا بیماری است باید کمتر از سایر اعضا حرکت نماید.به طور مثال فردی که به واریس عروق پا مبتلاست باید ورزش های مربوط به بالاتنه را بیشتر انجام دهد و از پیاده روی و دویدن طولانی پرهیز نماید.