گیاهان خلط آور محرک (EXPECTORANTIA STIMULANTIA)

این گیاهان محتوی مواد فراری هستند که از طریق دستگاه تنفسی دفع می شوند، مخاط را تحریک می کنند و عمل خلط آوری و دفع آن را آسان تر می کنند. ضمنا این مواد باعث شل شدن عضلات مجرای تنفسی که در حالت انقباض باشند نیز می شوند ضمن این که کمی نیز قدرت ضدعفونی کننده دارند. این گروه شامل گیاهان دارویی می شود که اسانس های روغنی داشته باشند.

گیاهان دارویی که در این زمینه برای تهیه جوشانده به کار می روند عبارتند از: مسیکه، رازیانه، برگ نعناع، پونه، سوسن بری.

و از دیگر گیاهانی که در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرند می توان خطمی، گیاه پای خر (گل و برگ های آن) و دانه ی کتان محتوی لعاب را نام برد.