گیاهان خلط آور و قی آور

این مواد ترشح غدد مجرای تنفسی و برونش ها را زیاد می کنند و به مقدار زیاد قی آورند و به مقدار کم فقط باعث ایجاد حالت تهوع می شوند؛ حالتی که از نظر پزشکی در برخی مواقع مفید است. آلکالوئیدی به نام امتین(Emetine) و ساپونسن ها به این گروه تعلق دارند.

طبق نسخه ی پزشکی جوشانده ریشه ی ایپکاکوانا را می توان تهیه نمود و بدون نسخه می توان از علف فنق، خارجر، شیرین بیان، ریشه ی گل پامچال و گل ماهور استفاده کرد.