گیاهان ضد استفراغ

گیاهانی که باعث تسکین حرارت دودی شدید و زیاد از حد معده می شوند در این گروه قرار دارند. گیاهان سرشار از تانن (به خاطر اسید تانیک موجود در آن ها که از آن تانالبین استخراج می شود) و زغال گیاهی، پوست بلوط و همچنین ترکیبات محتوی لعاب نظیر جوشانده ی جو، آب برنج، چای چینی ، رازیانه ، زنجبیل ، نعناع ، دارچین نیز موثرند.

برای کودکان از هویج، سیب رنده شده(پکتین) پس از قهوه ای شدن آن، انجبار، بلوط، گل محمدی، مریم گلی، مورد، و توت فرنگی استفاده می کنند.