گیاهان ضد تصلب شرائین (ANTISCLEROTICA)

این گروه تاثیر مثبتی روی قسمت های آسیب دیده سیستم گردش خون خصوصا در زمان پیری یا در صورت داشتن تغذیه ناصحیح مانند مصرف بیش از حد چربی، نداشتن فعالیت کافی و شرایط بحرانی از خود بر جای می گذارد.

کلسترول که روی دیواره وریدها رسوب نموده آن ها را آهکی و سخت می کند، اثر نامناسبی روی قسمت های آسیب دیده دارد که ایجاد کننده ی ترومبوز و فشار خون بالا نیز می تواند باشد. در این حالت داروهای گیاهی که سرشار از روتین و ویتامین C هستند می توانند سودمند باشند. در این گروه نیز از سیر، سرخ ولیک(گل و برگ هایشان)، عرق گل سرخ، سوفورا و دارواش می توان نام برد.

(سنبل الطیب به شکل جوشانده یا قطره تاثیر آرامبخشی بسیار عالی دارد. تنطور والریان در همه ی داروخانه ها در معرض فروش قرار دارد.)

(سرخ ولیک اغلب به عنوان داروی ضد فشار حون مصرف می شود. گل و حتی شاخه های برگدار، یا خود برگ ها را به تنهایی یا همراه میوه ی این گیاه جمع آوری می کنند.)