گیاهان مقوی قلب (CARDIOTONICA)

این گروه شامل گلوکوزیدهای گیاهی است که اثر تقریبی روی کار قلب دارند. این مواد آهنگ کار قلب را تسریع می کنند. دفع آب به عنوان اثر جنبی مصرف این مواد شناخته شده است. گلاب ، زعفران ، بادرنجبویه ، گل گاوزبان ، عرق بیدمشک، گلابی و سیب از مقویات قلب هستند.