گیاهان کاهش دهنده تعرق (ANTIDIAPHORETICA)

گیاهانی که از تعرق زیاد جلوگیری می کنند عبارتند از: مریم گلی، سنبل الطیب، بلادون و برای مصرف خارجی ، برگ گردو و پوست درخت بلوط.

(گل ماهور گل های زردی دارد که پس از خشک کردن در ترکیب جوشانده هایی که به عنوان ضد سرفه تجویز می شوند از آن استفاده می گردد،زیرا دارای مقدار زیادی موسیلاژ یا لعاب است.)